Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính

Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu
Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu

Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu

- Trình tự các bước thực hiện:

+ Bước 1:

  • Hàng quý tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước sử dụng tem rượu lập Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu và gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.
  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.

- Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.
  • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06, Phụ lục 3 ban hành kèm theo số Thông tư 160/2013/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

  • Nghị định số 94/2012/NĐ-CP
  • Thông tư số 160/2013/TT-BTC

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, Những thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu dự kiến sử dụng trong năm

Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu dự kiến sử dụng trong năm

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo