Hướng dẫn xử lý lỗi không nhập được mã pin

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 4 phút đọc

Doanh nghiệp khi tham gia đăng ký nộp thuế điện tử thì có thể gặp phải một số lỗi trong quá trình như không nhập được mã pin để ký điện tử. Khi NNT thực hiện “ Kí điện tử” tại các chức năng Đăng kí Nộp thuế điện tử, Lập GNT, Thay đổi thông tin thì màn hình không hiện thị cho phép nhập mã pin chữ kí số phải làm như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý lỗi không nhập được mã pin khi ký điện tử

Xử lý lỗi không nhập được mã pin khi ký điện tử

Bước 1: Kiểm tra xem máy tính đã cài java Nếu chưa cài java thực hiện download Java Bước 2: Cấu hình cài đặt Java
  • Vào Control Panel và Hiển thị như hình
huong-dan-xu-ly-loi-khong-nhap-duoc-ma-pin
  • Chọn Sercurity và cài đặt như hình:
huong-dan-xu-ly-loi-khong-nhap-duoc-ma-pin 2
  • Chọn nút Apply
  • Chọn Generel và chọn nút View như hình:
huong-dan-xu-ly-loi-khong-nhap-duoc-ma-pin 3huong-dan-xu-ly-loi-khong-nhap-duoc-ma-pin 4
  • Chọn tất cả các dòng trong bảng bà chọn button xóa ‘X’
huong-dan-xu-ly-loi-khong-nhap-duoc-ma-pin 5
  • Thực hiện tương tự bước 4 cho các item trong combobox ‘Show’
huong-dan-xu-ly-loi-khong-nhap-duoc-ma-pin 6Bước 3: Lưu ý khi ký điện tử
  • Trên GNT khi chọn nút ‘Ký và Nộp’ và hiển thị màn hình
huong-dan-xu-ly-loi-khong-nhap-duoc-ma-pin 7
  • Thực hiện chọn checkbox và chọn button Run:
  • Hệ thống hiển thị cảnh báo thì chọn ‘Allow’ như hình:
huong-dan-xu-ly-loi-khong-nhap-duoc-ma-pin 8Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn xử lý lỗi Chữ kí NNT không hợp lệ

Hướng dẫn xử lý lỗi Chữ kí NNT không hợp lệ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo