Hướng dẫn xử lý lỗi Chữ kí NNT không hợp lệ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 01/01/2016 4 phút đọc

Doanh nghiệp khi tham gia đăng ký nộp thuế điện tử thì có thể gặp phải một số lỗi trong quá trình như "Chữ kí NNT không hợp lệ". Khi thực hiện đăng kí thì NNT nhận được thông báo Lỗi “ Chữ kí NNT không hợp lệ” thì NNT phải làm như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý lỗi Chữ kí NNT không hợp lệ

Hướng dẫn xử lý lỗi Chữ kí NNT không hợp lệ

Khi nhận được thông báo của TCT về lỗi “Chữ kí NNT không hợp lệ” có 2 trường hợp như sau: Hướng dẫn xử lý lỗi Chữ kí NNT không hợp lệ

Trường hợp 1: NNT đã thực hiện đăng kí với một NHTM khi thực hiện đăng kí tiếp với NHTM thứ 2 thì nhận được thông báo lỗi:

Nguyên nhân: NNT khi đăng kí NTDT với NHTM đầu tiên hệ thống đã lưu thông tin chữ kí số, khi NNT đăng kí với NHTM thứ 2 với chữ kí số khác.

Khắc phục:

- Nếu NNT có mở tài khoản tại NHTM đầu tiên thì liên hệ với NHTM để yêu cầu NH từ chối đăng kí để NNT đăng kí lại với thông tin.

- Nếu NNT không mở tài khoản tại NHTM đầu tiên thì liên hệ với Nhóm NTDT để hủy giao dịch đăng kí.

Trường hợp 2: NNT thực hiện đăng kí với NHTM đầu tiên.

Nguyên nhân: Thông tin CKS hệ thống lấy tự động bên ứng dụng Khai thuế qua mạng khác với thông tin CKS mà NNT thực hiện kí điện tử.

Khắc phục: NNT thực hiện cập nhật thông tin chữ kí số để ứng dụng NTDT lấy lại thông tin chữ kí số trước khi gửi đăng kí.

Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn đăng ký số tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký số tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo