Hướng dẫn đăng ký số tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 01/01/2016 3 phút đọc

Với mỗi người nộp thuế có nhu cầu đăng ký và sử dụng nộp thuế điện tử thì cần phải khai báo số tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử. Thông tin trường “Số tài khoản” trong phần Đăng ký Nộp thuế điện tử khai báo như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn đăng ký số tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký số tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử

Số tài khoản chính là số tài khoản của người nộp thuế tại Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế muốn đăng kí thực hiện nộp thuế. Hướng dẫn đăng ký số tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử

Lưu ý: Thông tin Số tài khoản ngân hàng là trường không bắt buộc và chỉ có tính chất để Ngân hàng tham khảo để tiện cho việc chuyển thông tin cho các Chi nhánh tương ứng của Ngân hàng phê duyệt. Do đó, người nộp thuế có thể điền hoặc không điền thông tin này trên bản đăng ký dịch vụ với cơ quan Thuế để gửi Ngân hàng. Trường hợp người nộp thuế muốn điền thông tin này, đồng thời sử dụng nhiều số tài khoản thì có thể nhập đầy đủ thông tin các số tài khoản cách nhau bằng dấu chấm phẩy(;), không cho phép dùng ký tự đặc biệt.

Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan Tag: Hướng dẫn đăng ký số tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những quy định mới về hóa đơn trong năm 2016

Những quy định mới về hóa đơn trong năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo