Những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 4 T08/2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/08/2015 12 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ, tóm tắt và hệ thống lại Những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 4 T08/2015 để một phần nào đó giúp các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những thay đổi và những bài viết trong tuần qua, dưới đây có những nội dung chi tiết như sau:

1. DOWNLOAD PHẦN MỀM HTKK 3.3.3

Nhằm đáp ứng những thay đổi theo Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH13 và 933/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015, Tổng cục thuế tiếp tục nâng cấp và hướng dẫn download phần mềm htkk 3.3.3

Mời các bạn xem chi tiết: DOWNLOAD PHẦN MỀM HTKK 3.3.3

2. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ.

Doanh nghiệp có sử dụng lao động nữ, có rất nhiều khoản chi thêm cho lao động nữ. Những khoản chi thêm cho lao động nữ có được tính vào chi phí được trừ không và có được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không? Thông tư 96/2015/TT-BTC tại

Mời các bạn xem chi tiết Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với số tiền thực chi lao động nữ

3. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo nghị quyết 93/2015/QH13 của Quốc Hội

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 thay thế luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 và có sự thay đổi về đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên sự thay đổi có những chi tiết người lao động không đồng tình do đó Quốc

Mời các bạn xem chi tiết Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

4. Tính ngày phạt chậm nộp thuế chậm nộp báo cáo thuế

Doanh nghiệp khi nộp chậm tiền thuế phải xác định được chính xác số tiền thuế còn phải nộp và số ngày chậm nộp tiền thuế. Vậy cách Tính ngày phạt chậm nộp thuế , chậm nộp hồ sơ khai thuế được tính như thế nào? Quy định về Tính ngày

Mời các bạn xem chi tiết Tính ngày phạt chậm nộp thuế chậm nộp báo cáo thuế

5. Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ

Doanh nghiệp thường có các khoản tiền thuê nhà để chi trả cho nhân viên để giữ chân trong quá trình lao động. Vậy trong quá tình tính thuế TNDN, khoản Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ và đối với người lao động

Mời các bạn xem chi tiết Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ

6. Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động có tính thuế TNCN

Doanh nghiệp có rất nhiều khoản phụ cấp cho người lao động nhưng không phải khoản phụ cấp nào cũng tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động có tính thuế TNCN không? Đại lý thuế Công Minh chia se

Mời các bạn xem chi tiết: Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động có tính thuế TNCN

7. Cách tính phạt chậm nộp thuế nhanh nhất năm 2015

Doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền thuế chậm nộp và tiền lãi phạt chậm nộp thuế. Cách tính phạt chậm nộp thuế được tính như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Các trường hợp phải phạt nộp chậm tiền thuế. Trước khi

Mời các bạn xem chi tiết: Cách tính phạt chậm nộp thuế nhanh nhất năm 2015

8. Đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

Năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC, theo đó cá nhân phát sinh thu nhập chịu thuế phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Một số cá nhân cuối năm được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế và một số cá nhân không được

Mời các bạn xem chi tiết: Đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

9. Xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế chưa kê khai thuế

Từ năm 2015: Xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế chưa kê khai thuế như thế nào? Theo quy định của Thông tư 26/2015/TT-BTC khi hóa đơn viết sai mã số thuế của người mua nhưng chưa kê khai thuế thì phải lập biên bản thu hồi hóa

Mời các bạn xem chi tiết Xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế chưa kê khai thuế

10. Mức chi tiền đồng phục cho nhân viên mới nhất năm 2015

Doanh nghiệp có những khoản chi trang phục cho người lao động những khoản chi này có tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có thì mức chi trang phục tính vào thu nhập chịu thuế là bao nhiêu?

Mời các bạn xem chi tiết Mức chi tiền đồng phục cho nhân viên mới nhất năm 2015

11. Xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế của người mua đã kê khai thuế

Từ năm 2015, theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC, chỉ có hóa đơn viết sai tiền thuế, và mã số thuế phải thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế. Cách xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế của người mua đã kê khai thuế

Mời các bạn xem chi tiết Xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế của người mua đã kê khai thuế

12. Hướng dẫn lập chứng từ kế toán

Bộ chứng từ kế toán là những căn cứ phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, đây là cơ sở để có thể ghi số kế toán. Tuy vậy, trong quá trình lập kế toán, để chứng từ thực sự đáng tin cậy thì người kế toán phải đảm bảo một số vấn đề. Chúng tôi xin hướng dẫn lập chứng từ kế toán.

Mời các bạn xem chi tiết Hướng dẫn lập chứng từ kế toán

13. Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động

Trong quá trình lao động, Người lao động vẫn thực hiện đúng nội quy của doanh nghiệp và không mắc lỗi hoặc không vi phạm quy chế của doanh nghiệp có được tự ý cho người lao động nghỉ việc hay không? Khi nào thì việc đó đúng theo quy định của pháp luật?

Mời các bạn xem chi tiết Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động

14. Cách tính thuế hàng hóa dịch vụ xuất khẩu thiếu chứng từ

Trên thực tế, hàng hóa xuất khẩu được hưởng thuế suất 0%. Tuy nhiên, không phải lúc nào Công ty xuất khẩu có thể hưởng mức thuế suất đó khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ. Điều kiện doanh nghiệp được hưởng thuế suất 0% là có đủ bộ chứng từ theo quy định. Đối mỗi sự thiếu sót của một loại chứng từ, cách tính thuế cho hàng hóa dịch vụ xuất khẩu lại khác nhau. Chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn kế toán Cách tinh thuế hàng hóa dịch vụ xuất khẩu thiếu chứng từ

Mời các bạn xem chi tiết: Cách tính thuế hàng hóa dịch vụ xuất khẩu thiếu chứng từ

15. MẪU BIỂU KHAI THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Việc Luật thuế Thu nhập cá nhân được sửa đổi và bổ sung một số điều theo Thông tư 92/2015 dẫm tới Các mấu biểu khai thuế quyết toán thuế ...

Mời các bạn xem chi tiết: MẪU BIỂU KHAI THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

16. MỨC TIỀN ĂN CA MỚI NHẤT – ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH

Doanh nghiệp có các khoản chi phụ cấp ăn ca cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu ...

Mời các bạn xem chi tiết: MỨC TIỀN ĂN CA MỚI NHẤT

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khoản chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được tính vào chi phí

Khoản chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được tính vào chi phí

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo