Lập bản cam kết số 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/08/2015 4 phút đọc

Thông tư 92/2015/TT-BTC ra đời đã có những hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân cho người kinh doanh và những đối tượng khác. Việc tính thuế TNCN được đơn giản và hiểu và rõ ràng hơn. Ngoài ra mẫu biểu thông tư 92/2015 cũng thay đổi một số mẫu biểu của Thông tư 156/2013/TT-BTC đặc biệt là mẫu bản cam kết 02/CK-TNCN. Vậy cách lập bản cam kết số 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC như thế nào?

Trước khi lập bản cam kết mẫu số 02/CK- TNCN, các cá nhân cần phải xác định được mình có thuộc đối tượng được làm bản cam kết hay không? Những trường hợp sau được làm bản cam kết.

  • Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ quy định.
  • Tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp.
  • Tại thời điểm làm bản cam kết cá nhân phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Cách lập bản cam kết số 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Lưu ý: Cách xác định tổng số tiền được khai vào bản cam kết 02/CK-TNCN như sau:

- Nếu cá nhân đó chỉ có giảm trừ cho bản thân và không có người phụ thuộc.

Do cá nhân đó chỉ làm duy nhất tại công ty nên tổng số tiền được khai giảm trừ gia cảnh là:

9.000.000 x 12 = 108.000.000 đồng

- Nếu cá nhân đó giảm trừ cho bản thân và có 1 người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng từ đầu năm.

+ Giảm trừ bản thân người nộp thuế là 9.000.000 x 12 = 108.000.000 đồng.

+ Giảm trừ cho người phụ thuộc: 3.600.000 x 12 = 43.200.000 đồng.

Tổng số tiền khai vào bản cam kết là 108.000.000 + 43.200.000 = 151.200.000 đồng.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

Đối tượng chịu thuế trong hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động có tính thuế TNCN

Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động có tính thuế TNCN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo