Gửi hồ sơ Hoàn thuế qua mạng từ Tháng 9 năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 18/08/2015 4 phút đọc

Hôm nay ngày 18 tháng 09 năm 2015, Chính phủ chỉ đạo Tổng cục thuế về việc Gửi hồ sơ Hoàn thuế qua mạng từ Tháng 9 năm 2015. Theo đó Tổng cục thuế triển khai thí điểm việc nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT qua mang (Theo hình thức điện tử) tại một số cục thuế điện phương. Chi tiết triển khai như sau:

Hoàn thuế qua mạng
Hoàn thuế qua mạng

1. Người nộp thuế lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế qua mạng đến cơ quan thuế thông qua một trong các hình thức sau:

  • Hồ sơ khai thuế ĐÃ có nội dung khai đề nghị hoàn thuế, thực hiện ĐỒNG THỜI với việc LẬP cùng với GỬI HỒ SƠ khai thuế điện tử.

VD: Đối với hoàn thuế GTGT qua mạng: Người nộp thuế thực hiện lập và gửi hồ sơ hoàn thuế qua mạng bằng tờ khai thuế 01/GTGT ==> Xem chi tiết: Từng bước hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

2. Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế là giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (ngân sách nhà nước) và các tài liệu kèm theo:

  • Gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế,
Xem Chi tiết cách gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế qua mạng (Đang cập nhật)

Bằng cách: Người nộp thuế truy cập vào http://nhantokhai.gdt.gov.vn/; thực hiện lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế, ký điện tử và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử đến Tổng cục Thuế.

Sau đó: Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu sẽ gửi quyết định hoàn thuế HOẶC quyết định hoàn thuế kiêm bùi trừ NSNN qua trang của Tổng cục thuế hoặc một tổ chức T-VAN trung gian. Đồng thời thực hiện gửi Quyết đinh hoàn thuế, lênh hoàn trả NSNN, hoặc quyết định hoàn thuế kiêm lệnh hoàn trả NSNN cho kho Bạc bằng hình thức điện tử.

Từ khóa: Hồ sơ đề nghị hoàn thuế online, Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT online, Hồ sơ đề nghị hoàn thuế qua mạng, Hồ sơ hoàn thuế GTGT qua mạng

 
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 4 T08/2015

Những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 4 T08/2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo