Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel

haivtca Tác giả haivtca 18/08/2015 2 phút đọc

Trong Excel, khi làm việc với các bảng dữ liệu chứa Họ, Tên khách hàng thì thường đi kèm với cột Họ và cột tên khách hàng. Trong các trường hợp này Excel có các hàm dùng để nối 2 chuỗi Họ, Tên khách hàng với nhau thay vì phải gõ lại họ và tên dựa trên 2 cột đó. Để nối chuỗi trong Excel ta thường dùng 2 cách sau: Dùng hàm toán tử “&” hoặc dùng hàm “CONCATENATE”. Để hiểu rõ được cách nối chuỗi trong Excel như thế nào, Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu đến bạn đọc Cách dùng hàm nối chuỗi, hàm ghép chuỗi trong Excel. 1. Dùng hàm toán tử “&” để nối chuỗi, ghép chuỗi trong Excel Cú pháp: =Chuỗi1&Chuỗi2&… Trong đó: chuỗi1, chuỗi2,… là các phần tử rời ra khi ta cần nối noi-chuoi-112. Dùng hàm nối chuỗi CONCATENATE Cú pháp: =CONCATENATE(text1,text2,…) Trong đó: text1 là chuỗi thứ 1, text2 là chuỗi thứ 2,… Việc đánh dấu “,” hay dấu”;” trong hàm phụ thuộc vào cài đặt trong máy tính của từng bạn noi-chuoi-21 Lưu ý: Trong cả 2 cách dùng khi ta muốn giữa các chuỗi nối có khoảng trắng thì giữa 2 dấu (“”) ta để khoảng trắng, nếu muốn các chuỗi nối liền dính vào nhau thì giữa 2 dấu (“”) ta viết liền.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Gửi hồ sơ Hoàn thuế qua mạng từ Tháng 9 năm 2015

Gửi hồ sơ Hoàn thuế qua mạng từ Tháng 9 năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo