NHỮNG ĐIỀU KẾ TOÁN CẦN BIẾT TUẦN 03 05/2017

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/05/2017 21 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh cập nhật những thay đổi, văn bản, chính sách thuế mới nhất và những bài viết về thuế và kế toán trong tuần qua. Những điều kế toán cần biết Tuần 03 05/2017 để giúp các các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những thay đổi trong chính sách thuế và có phương án xử lý trong các thời gian tiếp theo:

1. Hướng dẫn hạch toán khoản tiền hỗ trợ

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các đơn vị thường nhận được hoặc có các khoản tiền hỗ trợ cho phía các đại lý. Vậy khi gặp phải các khoản tiền hỗ trợ thì kế toán sẽ ghi nhận và xử lý như thế nào?

Mời các bạn xem chi tiết Hướng dẫn hạch toán khoản tiền hỗ trợ

2. Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân

Đối với các công ty có các hoạt động chia lợi tức sau năm hoạt động kinh doanh thì các khoản lợi nhuận được chia này có được xem như khoản thu nhập tư đầu tư vốn. Trường hợp đối với các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên có phải xử lý tương tự

Mời các bạn xem chi tiết Lợi nhuận được chia có chịu thuế thu nhập cá nhân

3. Cập nhật chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017

Gần đây, có một số sự thay đổi về chính sách liên quan đến công tác kế toán tại các doanh nghiệp, cụ thể là các chính sách về bảo hiểm, thuế, hóa đơn chứng từ mà kế toán cần cập nhật thông tin để thực hiện đúng

Mời các bạn xem chi tiết Cập nhật chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017

4. Điểm mới thông tư 28/2017 của BTC về trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư 28/2017 của Bộ Tài Chính ban hành ngày Ngày 12 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 45 năm 2013 và Thông tư 147 năm 2016 về việc trích khấu hao

Mời các bạn xem chi tiết Nguyên nhân và cách xử lý hàng tồn kho ảo

5. Lưu ý về tiền thưởng được tính vào chi phí khi quyết toán thuế

Trong phát trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiêp luôn có các khoản thưởng cho người lao động để khuyến khích nhưng tuy nhiên việc để các khoản chi phí này có thể được ghi nhận đầy đủ như là một chi phí hợp lý khi quyết toán

Mời các bạn xem chi tiết Lưu ý về tiền thưởng được tính vào chi phí khi quyết toán thuế

6. Những lưu ý trước khi thực hiện quyết toán thuế tại Doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp nằm trong danh sách quyết toán thuế năm của cơ quan thuế sẽ phải kiểm tra hồ sơ sổ sách trước khi cơ quan thuế làm việc tại doanh nghiệp.

Mời các bạn xem chi tiết Những lưu ý trước khi thực hiện quyết toán thuế tại Doanh nghiệp

7. Cách xử lý và mức phạt mất hóa đơn đầu ra, đầu vào

rong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh việc kế toán làm mất hóa đơn là điều không thể tránh khỏi. Vậy khi kế toán phát hiện ra việc làm mất hóa đơn tại doanh nghiệp thì kế toán cần phải thực hiện các công việc như thế nào

Mời các bạn xem chi tiết Cách xử lý và mức phạt mất hóa đơn đầu ra, đầu vào

8. Kê khai hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán

Theo như điều kiên khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn có giá trị trừ 20 triêu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng. Vậy đối với các hóa đơn bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán thì có phải kê khai điều chỉnh

Mời các bạn xem chi tiết Kê khai hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán

9. Phụ cấp ăn ca cho người lao động năm 2017

Trước đây, mức phụ cấp ăn theo quy đinh được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp tối đa là 680.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, từ thời điểm Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ năm 2017.

Mời các bạn xem chi tiết Điểm mới thông tư 28/2017 của BTC về trích khấu hao tài sản cố định

10. Nghị định số 44/2017 của Chính Phủ về mức đóng Bảo hiểm xã hội

Ngày 14/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP về việc thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ tại nạn lao động, bênh nghề nghiệp.

Mời các bạn xem chi tiết Nghị định số 44/2017 của Chính Phủ về mức đóng Bảo hiểm xã hội

11. Điểm mới thông tư 37/2017 về sử dụng hóa đơn

Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/04/2017 và có hiệu lực từ ngày 12/06/2017 hướng dẫn và sửa đổi một số điều Thông tư 39 năm 2014 về việc sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn.

Mời các bạn xem chi tiết Điểm mới thông tư 37/2017 về sử dụng hóa đơn

12. Xử lý chi phí thuê nhà làm văn phòng không có hóa đơn

Rất nhiều Doanh nghiệp khi đặt trụ sở thường đặt trụ sở chính tại nhà của các cá nhân, và theo quy định thì không cấp hóa đơn lẻ của cơ quan thuế cho các cá nhân cho thuê tài sản.....

Mời các bạn xem chi tiết Xử lý chi phí thuê nhà làm văn phòng không có hóa đơn

13. Các trường hợp điều chỉnh hóa đơn viết sai

Khi kế toán viết sai hóa đơn thì có cần phải viết lại hóa đơn, trường hợp nào thì không cần viết lại. Để làm rõ hơn, Đại lý thuế Công Minh tổng hợp và chia sẻ Các trường hợp điều chỉnh hóa đơn viết sai như sau:

Mời các bạn xem chi tiết Các trường hợp điều chỉnh hóa đơn viết sai

14. Nguyên nhân và cách xử lý hàng tồn kho ảo

Tôn kho là vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp thương mại, trên thực tế, khi kiểm kho rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có số lượng hàng tồn kho chênh lệch rất lớn so với sổ sách. Vậy nguyên nhân của hàng tồn kho ảo này là gì

Mời các bạn xem chi tiết Phụ cấp ăn ca cho người lao động năm 2017

15. Một số lưu ý đối với Chi phí tiếp khách, Quảng cáo

Một số lưu ý đối với Chi phí tiếp khách, Quảng cáo áp dụng tư năm 2015 đến nay phục vụ cho kỳ quyết toán thuế năm 2016, Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi

Mời các bạn xem chi tiết Một số lưu ý đối với Chi phí tiếp khách, Quảng cáo

16. Phần mềm HTKK 3.4.3 mới nhất của Tổng cục thuế

Ngày 05/05/2017, Tổng cục thuế ra Thông báo nâng cấp phần mềm HTK 3.4.3 (hỗ trợ kê khai) nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu.

Mời các bạn xem chi tiết Phần mềm HTKK 3.4.3 mới nhất của Tổng cục thuế

17. ITaxViewer phiên bản 1.3.0 mới nhất hiện nay

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ ứng dụng ITaxViewer phiên bản 1.3.0 mới nhất hiện nay đáp ứng triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử

Mời các bạn xem chi tiết ITaxViewer phiên bản 1.3.0 mới nhất hiện nay

18. Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần? Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo mùa vụ có thể thuê nhân công làm việc theo mùa vụ. Vậy khi thuê lao động theo mùa vụ doanh nghiệp có phải ký hợp đồng lao động không? Mỗi năm doanh nghiệp được ký hợp đồng lao động thời vụ tối đa bao nhiêu lần?

Mời các bạn xem chi tiết: Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

19. Những điểm cần lưu ý Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Những điểm cần lưu ý Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động ở các doanh nghiệp có phát sinh rất nhiều, Vậy Các khoản chi phúc lợi cho người lao động có được khấu trừ thuế GTGT, và có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Mức chi phí được tính hợp lý là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ chi tiết nội dung này

Mời các bạn xem chi tiết: Những điểm cần lưu ý Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

20. Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng khuyến mãi

Bên cạnh chiết khấu thanh toán, Hàng khuyến mại cũng được nhiều doanh nghiệp sử dụng như một phương thức để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên hàng khuyến mại khi tặng kèm cho khách hàng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có chứng từ hóa đơn đầu vào.

Mời các bạn xem chi tiết Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng khuyến mãi

21. Xử lý chi phí nhà ở cho nhân viên trong công ty

Chi phí nhà ở là khoản chi phí khá nhạy cảm mà kế toán cần hết sức lưu ý khi thực hiện quyết toán vì rất dễ bị loại nếu làm sai và chuẩn bị không đúng các giấy tờ quy định cần thiết,

Mời các bạn xem chi tiết Xử lý chi phí nhà ở cho nhân viên trong công ty

22. Sử dụng hóa đơn hết hạn bị xử lý như thế nào?

Hóa đơn là một trong những chứng từ quan trọng của doanh nghiệp, hóa đơn có giá trị sử dụng phải là hóa đơn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. Nhiều trường hợp hóa đơn của doanh nghiệp đã hết hạn sử dụng nhưng doanh nghiệp vẫn sử dụng hóa đơn đó thì bị xử lý như thế nào?

Mời các bạn xem chi tiết : SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN HẾT HẠN XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

23. Cách xử lý khi bị đóng mã số thuế

Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động mà bị đóng mã số thuế, khiến cho doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong hoạt động. Vậy tại sao bị đóng mã số thuế? Đóng mã số thuế thì DN phải làm gì? DN phải xử lý thế nào khi bị đóng mã số thuế?

Mời các bạn xem chi tiết Cách xử lý khi bị đóng mã số thuế

24. Mức phạt cho in hóa đơn GTGT không có hợp đồng

Đối với Doanh nghiệp thực hiện đặt in hóa đơn GTGT nhưng không thực hiện ký hợp đồng hoặc không chứng minh được hợp đồng đặt in đã ký với nhà in thì Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt bao nhiêu

Mời các bạn xem chi tiết Mức phạt cho in hóa đơn GTGT không có hợp đồng

25. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Để được khấu trừ thuế GTGT với các hóa đơn Doanh nghiệp phải thanh toán qua ngân hàng bằng tài khoản của Doanh nghiệp, Vậy Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế gtgt khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân không?

Mời các bạn xem chi tiết Điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân

26. Quy định chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN

hi phí lãi vay là khoản chi phí phát sinh khi doanh nghiệp đi vay các khoản vay để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là khoản chi phí tài chính mà doanh nghiệp phải bỏ ra.

Mời các bạn xem chi tiết Quy định chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN

27. Quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt và cách xử lý

Khi thực hiện sổ sách kế toán, Quỹ tiền mặt luôn được theo dõi ở riêng và doanh nghiệp cần phải thực hiện kiểm tra hàng kỳ. Vậy quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt được thực hiện như thế nào?

Mời các bạn xem chi tiết Quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt và cách xử lý

CẬP NHẬT VĂN BẢN

1. Thông tư 37/2017 của Bộ Tài Chính sửa đổi quy định về hóa đơn

2. Nghị định số 44/2017 của Chính Phủ về mức đóng Bảo hiểm xã hội

3. Thông tư 28/2017 của Bộ tài chính sửa đổi chế độ trích khấu hao TSCĐ

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn hạch toán khoản tiền hỗ trợ

Hướng dẫn hạch toán khoản tiền hỗ trợ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo