Hướng dẫn phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hủy

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/05/2017 6 phút đọc

Trên thực tế khi kế toán thưc hiện các công việc liên quan đến hóa đơn thường có sự nhầm lẫn về hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy. Nhiều kế toán còn nhầm lẫn khi sử dụng biên bản hủy hóa đơn với khách hàng đồng nghĩa với việc là hóa đơn đó đươc đưa vào tình trạng hủy khi thực hiện làm báo cáo hóa đơn. Vậy nên Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hủy, Cách kê khai trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hướng dẫn phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hủy

1. Hóa đơn Xóa bỏ

Hóa đơn đã lập chưa xé khỏi cuống, chưa giao cho người mua thì phát hiện sai sót, kế toán phải gạch chéo tất cả các liên, lưu giữ lại các hóa đơn bị gạch.

Hóa đơn đã giao cho người mua nhưng người mua chưa kê khai thì bên bán hoặc bên mua phát hiện sai sót liên quan đến MST, tiền thuế phải lập lại hóa đơn mới thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai sau đó gạch chéo tất cả các liên và giữ lại các hóa đơn đó.

Hoá đơn bị hủy hoặc thu hồi trong trường hợp bên bán đã giao cho người mua nhưng bên mua trả lại hàng, không lấy hàng nữa và bên mua là khách lẻ, không có khả năng xuất hóa đơn. Lúc này, hai bên lập biên bản ghi lý do trả hàng và làm biên bản thu hồi hóa đơn.

=> Như vậy: Tất cả các hóa đơn viết sai các thông tin trên hóa đơn do lỗi của người lập hóa đơn phải gạch chéo, thu hồi hoặc hủy thì đều đưa hết vào cột “XÓA BỎ” không phân biệt đã xé hay chưa xé khỏi cuống, đã giao hay chưa giao cho khách

Lưu ý:Trường hợp hóa đơn có sai sót giữa người mua và người bán mà kế toán lập BIÊN BẢN HỦY , Kế toán vẫn kê khai Xóa bỏ hóa đơn.

2. Hóa đơn hủy

Hoá đơn bị in sai, in trùng số hoặc in thừa số trong quá trình đặt in, phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, thay đổi thông tin, thay đổi mẫu hóa đơn …. Vẫn còn những hóa đơn trắng nhưng không tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì phải thực hiện huỷ hoá đơn cũ.

Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Nếu cơ quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng thì thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

Hóa đơn hủy phải có biên bản hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy hóa đơn và thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình hủy hóa đơn theo đúng quy định của cơ quan thuế

Capture

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điểm mới kỳ thi Chứng chỉ hành nghề thuế năm 2017

Điểm mới kỳ thi Chứng chỉ hành nghề thuế năm 2017

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo