Điểm mới kỳ thi Chứng chỉ hành nghề thuế năm 2017

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/05/2017 7 phút đọc

Thông tư số 51/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/05/2017 và có hiệu lực từ ngày 15/07/2017 sửa đổi một số điều về điều kiện thi cấp chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế. Theo đó, một số điều kiện thi hành nghề đã có sự thay đổi đối với các thí sinh bắt đầu từ kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề thuế năm 2017. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ lại một số điểm quan trọng như sau:

Điểm mới kỳ thi Chứng chỉ hành nghề thuế năm 2017
Điểm mới kỳ thi Chứng chỉ hành nghề thuế năm 2017

Điểm mới kỳ thi Chứng chỉ hành nghề thuế năm 2017

1 Về điều kiện dự thi.

Quy định rõ hơn và mở rộng hơn đối với chuyên ngành khác như: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ đủ 2 năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp ghi trên quyết định hoặc văn bằng tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

>>>>>>>> Điều kiện mới: Tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên

2 Về tổ chức thi, cấp CCHN.

Tổng cục Thuế thành lập Hội đồng thi cấp CCHN. Hội đồng thi lựa chọn, quyết định đơn vị tổ chức thi, hướng dẫn cụ thể về điều kiện dự thi và thực hiện những công việc cần thiết khác để tổ chức kỳ thi. Tăng số kỳ thi mỗi năm lên ít nhất 2 kỳ thi (thay vì 1 kỳ thi như trước đây).

Trước ngày thi tuyển ít nhất 60 ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi. Trước ngày thi tuyển ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi phải thông báo cho thí sinh dự thi các nội dung gồm: Số báo danh, môn thi tham dự, thời gian thi, địa điểm thi và các thông tin khác có liên quan. Trước ngày thi 1 ngày, Hội đồng thi triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy thi, phát phiếu dự thi, điều chỉnh những sai sót về thông tin của thí sinh và thông tin khác có liên quan. Hội đồng thi quyết định địa điểm thi tập trung hoặc theo các vùng, theo địa phương đảm bảo thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh phải nộp chi phí dự thi cho mỗi môn đăng ký dự thi theo thông báo của Hội đồng thi.

>>>>>>>> Điều kiện mới: Trước 60 ngày có thông báo về kỳ thi, trước 15 ngày có lịch thi,

3. Về điều kiện miễn môn thi.

Miễn môn thi Pháp luật về thuế: Thời gian công tác trong ngành thuế từ 3 năm trở lên (trước đây là từ 5 năm trở lên) đối với công chức thuế, viên chức thuế có ngạch công chức, viên chức từ chuyên viên thuế, kiểm tra viên cao đẳng thuế, giảng viên trở lên và có thời gian công tác trong ngành thuế từ 3 năm trở lên.

Miễn thi 2 môn Pháp luật về thuế và Kế toán: Bổ sung thêm đối với trường hợp Người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính; Công chức thuế, viên chức thuế có ngạch công chức, viên chứctừ chuyên viên thuế, kiểm tra viên cao đẳng thuế, giảng viên trở lên và có thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ 5 năm trở lên (trước đây là 10 năm trở lên).

4. Về hồ sơ đăng ký xin cấp CCHN.

Bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán đối với trường hợp Người hành nghề kế toán được miễn cả 2 môn thi Pháp luật về thuế và Kế toán.

Một số điểm cần lưu ý đối với các thí sinh muốn đăng ký tham gia kỳ thi chứng chỉ hành nghề thuế cho năm 2017.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước NHỮNG ĐIỀU KẾ TOÁN CẦN BIẾT TUẦN 03 05/2017

NHỮNG ĐIỀU KẾ TOÁN CẦN BIẾT TUẦN 03 05/2017

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hủy

Hướng dẫn phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hủy
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo