Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 6 phút đọc

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 năm 2016. Đầu năm 2016 sẽ có nhiều chính sách sẽ bắt đầu có hiệu lực như hợp đồng lao động, kỷ luật lao động hay Chính sách BHXH một lần đối với người lao động. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ thông tin về những chính sách nổi bật cố hiệu lực từ tháng 1 năm 2016

Những chính sách nổi bật
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2016

Những chính sách nổi bật

Hướng dẫn mới về tiền lương của người lao động

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo đó:

 • Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương là tiền lương theo hợp đồng lao động.
 • Tiền lương trả cho một ngày làm việc xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (số ngày làm việc bình thường trong tháng không quá 26 ngày).
 • Bãi bỏ quy định về việc phải trả lương ngay trong tháng làm việc cho người lao động, chỉ còn quy định về việc trả lương một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả vào thời điểm trả lương.
 • Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc hoặc mất việc làm.

Chính sách BHXH một lần

Từ 01/01/2016, Nghị quyết 93/2015/QH13 về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sẽ có hiệu lực. Cụ thể

 • Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động.
 • Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.
 • Bên cạnh đó Nghị quyết 93/2015/QH13 cũng quy định mức hưởng BHXH một lần đối với người đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện, cụ thể cứ mỗi năm được tính như sau:
  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.
  • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Bài viết liên quan

Từ khóa: Chính sách nổi bật có hiệu lực năm 2016, chính sách nổi bật từ tháng 1/2016, chính sách nổi bật năm 2016, chính sách có hiệu từ năm 2016, Chính sách mới hiệu lực từ năm 2016, chính sách BHXH 1 lần, hướng dẫn mới về tiền lương

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Có được hưởng chế độ thai sản khi chưa chốt sổ bảo hiểm

Có được hưởng chế độ thai sản khi chưa chốt sổ bảo hiểm

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo