Định dạng kỳ thuế trên giấy nộp tiền với các món thuế nộp cho quý/năm

haivtca Tác giả haivtca 01/01/2016 3 phút đọc

Trong quá trình lập giấy nộp tiền khi nộp thuế điện tử, người nộp thuế phải dạng đúng định dạng của kỳ thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hương dẫn Định dạng kỳ thuế trên giấy nộp tiền với các món thuế nộp cho Quý/Năm

Định dạng kỳ thuế trên giấy nộp tiền

Định dạng trường “Kỳ Thuế” là mm/yyyy và cho phép người nộp thuế có thể nộp trước tiền thuế cho kỳ tương lai. Nếu người nộp thuế chọn kỳ thuế lớn hơn hoặc bằng kỳ hiện tại thì ứng dụng có cảnh báo để tránh cho người nộp thuế ghi nhầm thông tin không mong muốn.

Định dạng kỳ thuế trên giấy nộp tiền

Do đó đối với những món thuế nộp cho Quý hoặc Năm thì người nộp thuế thực hiện nhập một tháng bất kì trong Quý/ Năm và giải trình chi tiết trong mục “Ghi Chú”

Ví dụ: Kỳ tính thuế Quý IV/2014  Nhập Kỳ thuế 10/2014

Định dạng kỳ thuế trên giấy nộp tiền

Mời các bạn xem thêm bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 năm 2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo