Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 7 phút đọc

Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015 như thế nào. Doanh thu để xác định được áp dụng theo phương pháp căn cứ doanh thu trên báo cáo tài chính hay doanh thu trên tờ khai thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề này?

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 1 quy định những cơ sở kinh doanh được áp dụng theo phương pháp khấu trừ gồm

Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015
Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015

“a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;”

Như vậy doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đang hoạt động để đáp ứng đủ điều kiện áp dụng theo phương pháp khấu trừ thì phải thỏa mãn hai điều kiện sau đây:

+ Doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên.

+ Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

Những doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ do đó phải nộp mẫu 06/GTGT để được đăng ký áp dụng theo phương pháp khấu trừ.

Vây cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015 như thế nào. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 quy định về cách xác định doanh thu để được áp dụng theo phương pháp khấu trừ như sau:

“a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.”

Căn cứ theo quy định trên thì cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015 như sau:

+ Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2014 đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm 2015 hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm 2014 đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm 2015. + Giả sử doanh thu trên tờ khai thuế của doanh nghiệp các quý tương ứng như sau: Quý IV/2014 là 200 triệu, Quý I/2015 là 150 triệu, Quý II/2015 là 250 triệu, Quý III/2015 là 250 triệu. Tổng doanh thu trên tờ khai thuế của doanh nghiệp từ Quý IV/2014 đến Quý III/2015 là: 200 + 150 + 250 + 250 = 850 triệu đồng. Như vậy doanh nghiệp thuộc đối tượng tự nguyện đăng ký áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế. Doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20 tháng 12 năm 2015 để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2016.

Từ khóa: doanh thu để nộp mẫu 06 xác định như thế nào, xác định mức doanh thu để nộp mẫu 06

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Có được hưởng bảo hiểm xã hội khi chăm con ốm ?

Có được hưởng bảo hiểm xã hội khi chăm con ốm ?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo