Có được hưởng bảo hiểm xã hội khi chăm con ốm ?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/12/2015 4 phút đọc

Với những người lao động khi tạm dừng công việc để chăm sóc cho con do bị bị ốm thì có được doanh nghiệp đóng bảo hiểm và sẽ được nghỉ trong thời gian là bao lâu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ chế độ hưởng bảo hiểm xã hội khi chăm con ốm Thời gian hưởng bảo hiểm xã hội khi chăm con ốm hưởng bảo hiểm xã hội khi chăm con ốm Theo quy định tại Điều 27 Luật bảo hiểm năm 2014

"1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần."

Mức hưởng chế độ khi chăm con ốm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật bảo hiểm năm 2014

"Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc."

Như vậy thời gian nghỉ chăm con ốm của người tham gia bảo hiểm tối đa là từ 15-20 ngày/năm. Trong thời gian đó, mức hưởng chế độ bảo hiểm sẽ được tính bằng 75% tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tháng liền kề trước khi nghỉ

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Có phải chi trả tiền tăng lương trong thời gian nghỉ thai sản

Có phải chi trả tiền tăng lương trong thời gian nghỉ thai sản

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo