Chữ ký số của các đơn vị khi nộp thuế điện tử

haivtca Tác giả haivtca 01/01/2016 3 phút đọc

Chữ ký số của các đơn vị khi nộp thuế điện tử. Tổng cục Thuế đã triển khai nộp thuế điện tử thông qua Cổng thông tin của TCT và các T-VAN, vậy khi nộp tiền thành công cố bao nhiêu chữ ký số và của những đơn vị nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ những chữ ký số của các đơn vị khi nộp thuế điện tử.

Những chữ ký số của các đơn vị khi nộp thuế điện tử

Chữ ký số của các đơn vị khi nộp thuế điện tử

Giấy nộp tiền được gửi từ Cổng thông tin của TCT, GNT hạch toán thành công bên Ngân hàng sẽ hiển thị 03 Chữ ký số, bao gồm:

  • Chữ ký số của NNT
  • Chữ ký số của TCT
  • Chữ ký số của Ngân hàng

Giấy nộp tiền được gửi từ Cổng thông tin của T-VAN, GNT hạch toán thành công bên Ngân hàng sẽ hiển thị 04 Chữ kí số, bao gồm:

  • Chữ kí của NNT
  • Chữ kí số của TVAN
  • Chữ kí số của TCT
  • Chữ kí số của Ngân hàng

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Làm gì khi ngân hàng chưa trích nợ và thông báo qua mail khi đã lập giấy nộp tiền

Làm gì khi ngân hàng chưa trích nợ và thông báo qua mail khi đã lập giấy nộp tiền

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo