Có được hưởng chế độ thai sản khi chưa chốt sổ bảo hiểm

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/12/2015 4 phút đọc

Những người lao động nữ khi chuyển công tác nhưng chưa kịp chốt sổ bảo hiểm tại đơn vị cũ thì chế độ thai sản của lao động nữ đó được tính như thế nào? Khi đó, người lao động có được hưởng chế độ thai sản hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chế độ thai sản khi chưa chốt sổ bảo hiểm

Điều kiện để hưởng chế độ thai sản Có được hưởng chế độ thai sản khi chưa chốt sổ bảo hiểm

Theo quy định khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 "2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con" Theo quy định khoản 1, Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 "Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định" Do vậy, đối với trường hợp người lao động chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội tại đơn vị cũ thì cơ quan bảo hiểm chưa xác nhận được thời gian đóng bảo hiểm của người lao động đó trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Vì vậy, cách giải quyết là người lao động thực hiện chốt sổ tại cơ quan cũ và gộp thời gian đóng bảo hiểm với đơn vị mới (nếu có) để cơ quan bảo hiểm giải quyết chế độ cho người lao động Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015

Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo