Làm gì khi ngân hàng chưa trích nợ và thông báo qua mail khi đã lập giấy nộp tiền

haivtca Tác giả haivtca 01/01/2016 4 phút đọc

Có rất nhiều trường hợp mà người nộp thuế đã lập giấy nộp tiền nhưng ngân hàng vẫn chưa trích nợ tài khoản và không thấy thông báo GNT của Cơ quan Thuế trả về mail. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ hướng dẫn làm gì khi ngân hàng chưa trích nợ và thông báo qua mail khi đã lập giấy nộp tiền

Làm gì khi ngân hàng chưa trích nợ và thông báo qua mail

NNT kiểm tra GNT tại chức năng “Tra cứu” chọn “Tra cứu Giấy nộp tiền”. Tra cứu theo điều kiện ngày lập GNT và xem trạng thái của GNT đã lập, Trạng thái GNT thuộc 1 trong 3 trạng thái sau:

- Đã lập GNT: NNT mới thực hiện lập GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng.

  • NNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.

Làm gì khi ngân hàng chưa trích nợ và thông báo qua mail

- Đã trình ký: NNT mới thực hiện trình ký GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng.

  • NNT chọn “Chi tiết” và thực hiện “Ký và Nộp” để GNT được gửi sang Ngân hàng.

lam-gi-khi-ngan-hang-chua-trich-no-va-thong-bao-qua-mail1

- Đã gửi GNT: NNT đã thực hiện “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng, và Ngân hàng đang trong quá trình xử lý GNT, đề nghị NNT thực hiện tra cứu GNT vào thời điểm khác.

lam-gi-khi-ngan-hang-chua-trich-no-va-thong-bao-qua-mail2

  • (GNT xử lý thành công tại Ngân hàng thì tài khoản của NNT sẽ được trích nợ và có thông báo GNT của Cơ quan Thuế).

lam-gi-khi-ngan-hang-chua-trich-no-va-thong-bao-qua-mail3

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Định dạng kỳ thuế trên giấy nộp tiền với các món thuế nộp cho quý/năm

Định dạng kỳ thuế trên giấy nộp tiền với các món thuế nộp cho quý/năm

Bài viết tiếp theo

Chữ ký số của các đơn vị khi nộp thuế điện tử

Chữ ký số của các đơn vị khi nộp thuế điện tử
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo