Nhân viên Đại lý thuế là gì

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2024 5 phút đọc
Nhân viên Đại lý thuế ở trên các tờ khai thuế là gì?
Đại lý thuế
Đại lý thuế
I. Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau: - Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam - “Nhân viên đại lý thuế” là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. - Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;
  1. Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế.
  2. Đại lý thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kiểm tra, xác nhận các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này đối với nhân viên đại lý thuế.
II. Mặt khác những đối tượng dưới đây không được làm nhân viên Đại lý thuế:
  1. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
  2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù.
  3. Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một (01) năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.
  4. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
  5. Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ nhưng đang trong thời gian quy định không được kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về việc quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực trách nhiệm quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ.
  6. Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Đại lý thuế).
 
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thêm - Quyết toán thuế TNCN 2014 và Cấp MST NPT

Thêm - Quyết toán thuế TNCN 2014 và Cấp MST NPT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo