Hóa đơn thương mại

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/03/2015 2 phút đọc
Hỏi: Bên mình mới được nhận khoản phí trả cho dịch vụ hoa hồng môi giới từ công ty nước ngoài ở Mỹ. Theo mình tìm hiểu thì đây là xuất khẩu dịch vụ. Theo thông tư 119, với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dùng hóa đơn thương mại thay cho hóa đơn giá trị gia tăng. Vậy khi hạch toán ghi nhận khoản doanh thu này chỉ cần dựa trên hóa đơn thương mại và tờ khai hải quan phải không ạ; Với hóa đơn thương mại, bên mình kê khai trên tờ khai thuế theo quý như thế nào? Trả lời: Thông tư 119/2014/TT-BTC điều chỉnh, sửa đổi một số Thông tư ban hành trước đó, làm giảm rất nhiều thủ tục và mẫu biểu, tờ khai thuế cho doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm thời gian kê khai thuế, làm các thủ tục về thuế. Việc sử dụng hóa đơn thương mại thay cho hóa đơn xuất khẩu, cũng đã giúp cho doanh nghiệp chỉ phải làm một lần hóa đơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thông tư 119/2014/TT-BTC đã sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, theo đó PL 01-3/GTGT không còn nữa. Vì thế, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều về việc khai thuế đối với những hóa đơn thương mại.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THÀNH LẬP CÓ PHẢI NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) NĂM 2014

DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THÀNH LẬP CÓ PHẢI NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) NĂM 2014

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo