Có phải làm báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 1 phút đọc
Hỏi: Có phải làm báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn không? Trả lời: Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn sử dụng hóa đơn, hiện nay không dùng báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hóa đơn thương mại

Hóa đơn thương mại

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo