Có phải làm báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/03/2015 1 phút đọc
Hỏi: Có phải làm báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn không? Trả lời: Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn sử dụng hóa đơn, hiện nay không dùng báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Hóa đơn thương mại

Hóa đơn thương mại

Bài viết tiếp theo

Về tờ khai thuế tháng I

Về tờ khai thuế tháng I
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo