DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THÀNH LẬP CÓ PHẢI NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) NĂM 2014

haivtca Tác giả haivtca 11/03/2015 4 phút đọc
DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP TỪ NGÀY 10/2014 ĐẾN T12/2014 (03 tháng) CÓ PHẢI NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN) NĂM 2014?

dich-vu-bao-cao-tai-chinh

Đại lý thuế Công Minh xin được hướng dẫn như sau:

Doanh nghiệp được thành lập T10/2014 đến T12/2014 được lựa chọn một trong hai cách sau:

- Cách 1: Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính quyết toán thuế năm 2014 như bình thường; Thời hạn nộp quyết toán thuế TNDN và BCTC năm 2014 đúng thời hạn chậm nhất ngày 31/03/2015.

- Cách 2: Doanh nghiệp mới thành lập có thời gian ngắn hơn 03 tháng được thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo đối với doanh nghiệp mới thành lập (tức là năm 2015).Cần làm: Gửi CÔNG VĂN cho cơ quan thuế quản lý trược tiếp đề nghị xin gộp báo cáo tài chính đến cơ quan thuế trước ngày 31/3/2015.Nội dung trên chi tiết Tại Khoản 3, Điều 3, TT 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 "Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng."Note: Doanh nghiệp Tự rà soát lại số thuế TNDN phải nộp trên quyết toán 2014 và số thuế đã nộp cho năm 2014. Nếu số thuế trên quyết toán thuế TNDN năm 2014 phải nộp lớn hơn 20% số thuế đã nộp đề nghị nộp bổ sung ngay nếu không sẽ bị phạt theo quy định.

Các bài viết liên quan: Mẫu Công văn xin gộp báo cáo tài chính

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Nhân viên Đại lý thuế là gì

Nhân viên Đại lý thuế là gì

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo