Có phải kê khai thuế hóa đơn xác thực với cơ quan thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/01/2016 3 phút đọc

4Khi Doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử có mã xác thực và bán hàng hóa dịch dụ, sử dụng hóa đơn đó thì có phải in ra để kê khai thuế hay không? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Có phải kê khai thuế hóa đơn xác thực với cơ quan thuế:

Tại điểm 3 điều 22 Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đã quy định về việc Chuyển đổi từ hóa đơn xác thực sang hóa đơn giấy có quy định như sau:Có phải kê khai thuế hóa đơn xác thực với cơ quan thuế

"3.Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế đã được doanh nghiệp nhận, lưu thông tin dưới dạng tệp dữ liệu điện tử được sử dụng để kê khai, giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan. Cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan thực hiện việc tiếp nhận thông tin hóa đơn dưới dạng tệp dữ liệu điện tử do doanh nghiệp cung cấp, không yêu cầu doanh nghiệp phải in hóa đơn ra giấy"

Theo đó, hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp sử dụng dùng để kê kê khai thuế với cơ quan thuế. Và những hóa đơn này không cần thiết phải in ra giấy để trình báo với cơ quan thuế

Mời các bạn xem thêm

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo quyết định 48

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo quyết định 48

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo