Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử khi thường xuyên mất kết nối Internet

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 4 phút đọc

Doanh nghiệp không thường xuyên kết nối với internet thì làm thế nào để tham gia hệ thống xác thực hóa đơn? Trong trường hợp đó, doanh nghiệp cần phải làm gì để được Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử khi thường xuyên mất kết nối Internet? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách cấp mã cho các hóa đơn xác thực để doanh nghiệp thực hiện sau Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử khi thường xuyên mất kết nối Internet

Cách 1: Nếu doanh nghiệp đã có phần mềm lập hóa đơn riêng

Doanh nghiệp có thể lập hóa đơn tại hệ thống của mình, sau đó kết nối đến cổng dịch vụ cấp mã xác thực hóa đơn của TCT và gửi các hóa đơn đi cấp mã xác thực (đơn lẻ hoặc nhiều hóa đơn) tại thời điểm doanh nghiệp có kết nối internet.

Cách 2:Nếu doanh nghiệp chưa có phần mềm lập hóa đơn riêng,

Doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (phần mềm ICA) do Tổng cục Thuế cung cấp miễn phí để lập hóa đơn và gửi các hóa đơn đi cấp mã xác thực (đơn lẻ hoặc nhiều hóa đơn). Phần mềm lập hoá đơn cho doanh nghiệp phải đảm bảo kết nối mạng Internet tại thời điểm doanh nghiệp ký và gửi hoá đơn đến cơ quan thuế để cấp mã.

Mời các bạn xem thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Có phải kê khai thuế hóa đơn xác thực với cơ quan thuế

Có phải kê khai thuế hóa đơn xác thực với cơ quan thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo