Home » Tin tức » Kế toán » Một số lưu ý khi hạch toán giảm giá hàng bán

Một số lưu ý khi hạch toán giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. 

Cách lập hóa đơn cho khoản giảm giá hàng bán:

Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và lập hóa đơn do hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng

+ Bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giá tăng (giảm) theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất.

+ Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu…

+ Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Hạch toán giảm giá hàng bán:

Đối với bên bán hạch toán như sau:

Nợ TK 532

Nợ TK 3331

      Có TK 131, 111,112

Đối với bên mua hạch toán như sau:

Nợ TK 331

      Có TK 156

      Có TK 1331

Tiếp theo

Mẫu hồ sơ để HỢP LÝ HÓA chi phí không hóa đơn

Do có rất nhiều doanh nghiệp xin hỏi chúng tôi, làm thể nào để đưa …