Một số lưu ý khi hạch toán giảm giá hàng bán

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 13/11/2014 3 phút đọc
Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

Cách lập hóa đơn cho khoản giảm giá hàng bán:

Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và lập hóa đơn do hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng

+ Bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giá tăng (giảm) theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất.

+ Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu…

+ Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Hạch toán giảm giá hàng bán:

Đối với bên bán hạch toán như sau:

Nợ TK 532

Nợ TK 3331

Có TK 131, 111,112

Đối với bên mua hạch toán như sau:

Nợ TK 331

Có TK 156

Có TK 1331

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách xử lý và hạch toán hàng bán bị trả lại

Cách xử lý và hạch toán hàng bán bị trả lại

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo