Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 3 phút đọc

Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT. Người lao động khi tham gia bảo hiểm lần đầu hoặc thay đổi những thông tin đăng ký bảo hiểm như nhân thân thì phải lập mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT . Vậy doanh nghiệp nếu có những thay đổi về thông tin của doanh nghiệp hay thay đổi cơ quan quản lý hoặc địa bàn kinh doanh thì phải lập mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT để kê khai các thông tin của doanh nghiệp. Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT được lập khi kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi doanh nghiệp có yêu cầu thay đổi thông tin. Việc lập mẫu TK3-TS là do doanh nghiệp, đơn vị tham gia bảo hiểm lập. Donh nghiệp lập mẫu TK3-TS trong những trường hợp sau:

  • Đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu,
  • Đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến;
  • Khi có thay đổi thông tin của đơn vị.
Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT
mau-tk3-ts-to-khai-cung-cap-va-thay-doi-thong-tin-don-vi-tham-gia-bhxh-bhyt
Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT
Tải Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT tại đây
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quyết định 959

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quyết định 959

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo