Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 4 phút đọc

Khi doanh nghiệp gửi hóa đơn điện tử xin cấp mã xác nhận thì không phải lúc nào cũng thành công. Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công khi nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách trường hợp đó Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công?

Không phải mọi hóa đơn do doanh nghiệp lập và gửi đi yêu cầu cấp mã xác thực đều được Tổng cục Thuế cấp mã xác thực. Tổng cục Thuế chỉ cấp mã xác thực cho những hóa đơn có đủ các điều kiện sau:

- Số hóa đơn của doanh nghiệp đã được đăng ký phát hành tại phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (phần mềm xử lý hóa đơn VAN).

- Mã số thuế của doanh nghiệp bán đang ở trạng thái hoạt động bình thường và là đơn vị được phép phát hành hóa đơn.

- Mã số thuế của đơn vị mua (nếu có) đang ở trạng thái hoạt động bình thường, không thuộc diện bỏ trốn/mất tích/đóng cửa.

- Chứng thư số dùng để ký điện tử trước khi gửi đi cấp mã xác thực phải là chứng thư số do doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng với cơ quan thuế (việc đăng ký được doanh nghiệp tự thực hiện tại tại trang https://Laphoadon.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế (VAN))

- Chứng thư số dùng để ký điện tử trước khi gửi xác thực không thuộc danh sách chứng thư số đã bị hủy.

Mời các bạn xem thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Không sử dụng hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Không sử dụng hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo