Home » Bài đăng » Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Đối với những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực để bán hàng hóa dịch vụ được lập trên phần mềm xử lý hóa đơn, thì doanh nghiệp được cơ quan thuế thanh tra thuế, kiểm tra thuế thì doanh nghiệp giải trình như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Trong quá trình Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử và gửi hóa đơn điện tử đã ký cho cơ quan thuế, Doanh nghiệp sẽ được trả lại một file hóa đơn xác thực dưới dạng tệp điện tử –  định dang XML. Đây chính là cơ cở dữ liệu về hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đã sử dụng tương tự như hóa đơn giấy khi viết trên liên 1.

Doanh nghiệp cần lưu trữ hóa đơn dưới dạng tệp điện tử (file xml đã được ký điện tử) để cung cấp cho cơ quan thuế khi thanh tra kiểm tra.

Mời các bạn xem thêm

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …