Không sử dụng hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/01/2016 3 phút đọc

Doanh nghiệp đăng ký phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế nhưng không sử dung hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào? Đại lý thuế Công Minhxin hướng dẫn cách thực hiện đối những hóa đơn điện tử đó

Sau khi doanh nghiệp đăng ký và phát hành hóa đơn xác thực, trong quá trình sử dụng không hết thì doanh nghiệp có thể hủy hóa đơn điện tử dể ngừng sử dụng những hóa đơn đó. Không sử dung hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Cách hủy cho doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng các số hóa đơn đã đăng ký phát hành, doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (phần mềm xử lý hóa đơn VAN: https://laphoadon.gdt.gov.vn) để khai báo việc hủy số hóa đơn đã đăng ký nhưng chưa sử dụng.

Mời các bạn xem thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Bài viết tiếp theo

Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công?

Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo