Lỗi không nhận được mã xác thực trong hóa đơn điện tử

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/01/2016 3 phút đọc

Với những hóa đơn của doanh nghiệp đã lập, đã cấp số hóa đơn điện tử nhưng không được cấp mã xác thực thì doanh nghiệp phải xử lí như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý Lỗi không nhận được mã xác thực trong hóa đơn điện tử

Cách xử lý trường hợp này Lỗi không nhận được mã xác thực trong hóa đơn điện tử

Trường hợp hóa đơn đã lập, đã sinh số hóa đơn của doanh nghiệp nhưng chưa được cấp mã xác thực, nếu phát hiện hóa đơn lập sai hoặc trường hợp hóa đơn không được cấp mã xác thực do lỗi của doanh nghiệp thì các hóa đơn này sẽ phải hủy hóa đơn điện tử và không được gửi đi cấp mã xác thực lại.

Doanh nghiệp có thể thực hiện hủy hóa đơn chưa cấp mã xác thực tại trang web https://Laphoadon.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế (phần mềm xử lý hóa đơn VAN).

Mời các bạn xem thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công?

Những trường hợp gửi mã xác thực không thành công?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo