Home » Bài đăng » Cách lưu trữ hóa đơn xác thực (hóa đơn điện tử có mã xác thực)

Cách lưu trữ hóa đơn xác thực (hóa đơn điện tử có mã xác thực)

Khi doanh nghiệp được cơ quan thuế thanh tra thuế, kiểm tra thuế thì doanh nghiệp phải giải trình được thêm những bản lưu trữ hóa đơn điện tử do doanh nghiệp thực hiện phát hành. Vậy Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế được lưu trữ thế nào? Nếu mất dữ liệu thì làm thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Cách lưu trữ hóa đơn xác thực (hóa đơn điện tử có mã xác thực)

Cách lưu trữ hóa đơn xác thực (hóa đơn điện tử có mã xác thực)
Cách lưu trữ hóa đơn xác thực (hóa đơn điện tử có mã xác thực)

Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu hóa đơn đã được cấp mã xác thực của doanh nghiệp mình dưới định dạng tệp điện tử (file xml đã được ký điện tử) theo chuẩn do Tổng cục Thuế qui định. Thời gian lưu trữ tuân thủ luật kế toán.

Đây cũng chính File hay dữ liệu mà doanh nghiệp cầm phải giải trình với cơ quan thuế khi thanh tra kiểm tra thuế.

Mời các bạn xem thêm

Tiếp theo

Cài đặt chữ ký số Newtel CA

Cách cài đặt thiết bị USB token chữ ký số NEWCA

Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách cài đặt thiết bị USB token chữ …