Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/01/2016 3 phút đọc

Đối với những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực để bán hàng hóa dịch vụ được lập trên phần mềm xử lý hóa đơn, thì doanh nghiệp được cơ quan thuế thanh tra thuế, kiểm tra thuế thì doanh nghiệp giải trình như thế nào? Đại lý thuế Công Minhxin hướng dẫn cách Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Trong quá trình Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử và gửi hóa đơn điện tử đã ký cho cơ quan thuế, Doanh nghiệp sẽ được trả lại một file hóa đơn xác thực dưới dạng tệp điện tử - định dang XML. Đây chính là cơ cở dữ liệu về hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đã sử dụng tương tự như hóa đơn giấy khi viết trên liên 1.

Doanh nghiệp cần lưu trữ hóa đơn dưới dạng tệp điện tử (file xml đã được ký điện tử) để cung cấp cho cơ quan thuế khi thanh tra kiểm tra. Mời các bạn xem thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Phân biệt hóa đơn xác thực chuyển ra giấy với hóa đơn giả

Phân biệt hóa đơn xác thực chuyển ra giấy với hóa đơn giả

Bài viết tiếp theo

Không sử dụng hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Không sử dụng hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo