Không nộp báo cáo tài chính bị phạt

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 10 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số điểm lưu ý ở Nghị định 79/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê. Trong đó có các doanh nghiệp cần lưu ý "Đối với các vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, không nộp báo cáo tài chính bị phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng."

Các Nội dung chi tiết như sau:

Theo Nghị định này, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bao gồm: Vi phạm các quy định về điều tra thống kê, báo cáo thống kê, phổ biến và sử dụng thông tin thống kê và lưu trữ tài liệu thống kê.

20141110140652-image-gallery

* Đối với các vi phạm quy định trong hoạt động điều tra thống kê nhà nước: Cảnh cáo đối với hành vi trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của điều tra viên thống kê theo quy định của phương án điều tra thống kê; Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 300.000 đồng và mức phạt cao nhất là 10.000.000 đồng .

* Đối với các vi phạm quy định về điều tra thống kê ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 15.000.000 đồng và mức phạt cao nhất lên đến 30.000.000 đồng. Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi điều tra ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước không có quyết định điều tra, phương án điều tra hoặc lợi dụng điều tra thống kê làm phương hại đến lợi ích quốc gia mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

* Đối với các vi phạm quy định về sử dụng mẫu biểu báo cáo thống kê: Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lập báo cáo thống kê không đúng với mẫu biểu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

* Đối với các vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, báo cáo tài chính: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 1.000.000 đồng và mức phạt cao nhất là 20.000.000 đồng. Trong đó, đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính bị phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

* Đối với vi phạm quy định về yêu cầu đầy đủ của báo cáo thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 1.000.000 đồng và mức phạt cao nhất là 10.000.000 đồng.

* Đối với vi phạm quy định về phương pháp thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 5.000.000 đồng và mức phạt cao nhất là 7.000.000 đồng.

* Đối với vi phạm quy định về yêu cầu chính xác của báo cáo thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 5.000.000 đồng và mức phạt cao nhất là 20.000.000 đồng. Trong đó, phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: giả mạo báo cáo thống kê, khai man số liệu trong báo cáo thống kê; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo thống kê, khai man số liệu trong báo cáo thống kê.

* Đối với vi phạm quy định về khai thác cơ sở dữ liệu thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 3 triệu đồng và mức phạt cao nhất là 15.000.000 đồng.

* Đối với vi phạm quy định về phổ biến thông tin thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 10.000.000 đồng và mức phạt cao nhất là 30.000.000 đồng. Trong đó, đối với hành vi phổ biến những số liệu, tài liệu thống kê chưa được phép công bố nhưng không thuộc danh mục bí mật nhà nước bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; đối với hành vi phổ biến thông tin thống kê sai sự thật bị phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

* Đối với vi phạm quy định về sử dụng thông tin thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 5.000.000 đồng và mức phạt cao nhất là 20.000.000 đồng.

* Đối với vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 5.000.000 đồng và mức phạt cao nhất là 10.000.000 đồng.

* Đối với vi phạm quy định về bảo mật thông tin của từng cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin thống kê: Mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cá nhân, tổ chức khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó.

Tùy từng trường hợp mà các hành vi vi phạm nêu trên vừa bị phạt tiền, vừa bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.Với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần đối với cá nhân. Nghị định cũng chỉ rõ, ngoài hình thức xử phạt vi phạm bằng tiền nêu trên, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực thống kê phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc hủy bỏ báo cáo thống kê; buộc đình chỉ cuộc điều tra thống kê, thu hồi phiếu, biểu điều tra thống kê; buộc hủy bỏ quyết định điều tra, phương án điều tra và kết quả điều tra thống kê; buộc khôi phục lại phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê còn khả năng khôi phục; buộc đính chính nguồn gốc những thông tin thống kê đã trích dẫn, phổ biến, đăng tải.

Trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước được Chính phủ quy định, Thanh tra viên và Chánh Thanh tra các cơ quan thanh tra chuyên ngành khác có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 và Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kể từ ngày 05/09/2013 và thay thế Nghị định 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005./.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Sự khác nhau Thuế GTGT khấu trừ khi mua hàng hóa của các của hàng khác nhau tại một công ty

Sự khác nhau Thuế GTGT khấu trừ khi mua hàng hóa của các của hàng khác nhau tại một công ty

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo