Hướng dẫn tính và phần bổ công cụ dụng cụ

haivtca Tác giả haivtca 24/03/2015 8 phút đọc
Theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 là Công cụ dụng cụ. Đại lý thuế Công minh xin được hướng dấn việc tính và phân bổ công cụ dụng cụ
  1. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ:

Dựa vào giá trị và thời gian sử dụng CCDC các bạn có thể phân bổ theo các cách sau:

cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

- Nếu CCDC có giá trị nhỏ: Các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó.

- Nếu CCDC có giá trị lớn: Các bạn có thể phân bổ làm nhiều kỳ (Bạn phải lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Chi phí phân bổ đó sẽ được trích đều vào hàng tháng)

- Căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC mà bạn lựa chọn cho vào chi phí trả trước dài hạn hoặc ngắn hạn.

Chú ý: Thời gian phân bổ các loại công cụ dụng cụ tối đa không quá 3 năm

(Theo Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính)

- Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC:

  1. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ làm nhiều kỳ:

untitled

Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin được lấy 1 ví dụ để các bạn hình dung rõ ràng hơn:

Ví dụ: Ngày 6/3/2014 Đại lý thuế Công Minh mua 1 máy tính (CCDC) trị giá 20.000.000 chưa thuế VAT. Chi phí vận chuyển, cài đặt là 2.000.000 chưa VAT. Và máy tính này mua về cho Giám đốc sử dụng ngay.

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC:

- Công ty dự định sẽ phân bổ cho 12 tháng (1 năm).

Bước 2: Xác định mức phân bổ trong tháng 3/2014: (vì mua về sử dựng ngay)

Mức phân bổ trong tháng 3/2014 = [Giá trị CCDC / (Thời gian phân bổ (X) Tổng số ngày của tháng 3/2014)] x Số ngày sử dụng trong tháng 3.

Trong đó:

- Giá triị CCDC: 22.000.000

- Thời gian phân bổ: 12 tháng

- Tổng số ngày của tháng 3/2014: là 31 ngày.

- Số ngày sử dụng trong tháng 3 = Tổng số ngày của tháng 3 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1 = (31 - 6 + 1) = 26 ngày

=> Mức phân bổ trong tháng 3 = [22.000.000 / (12 x 31) ] x 26 = 1.537.635

Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng năm:

Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC / Thời gian phân bổ

Trong đó:

- Giá trị CCDC = 22.000.000 - 1.537.635 = 20.462.366 (Vì đã phân bổ ở tháng 3)

- Thời gian phân bổ = 1 năm

=> Mức phân bổ hàng năm = 20.462.366 / 1 = 20.462.366

Bước 4: Xác định mức phân bổ hàng tháng:

Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng (Nhưng vì mình đã phân bổ tháng 3 rồi, nên mình sẻ chia cho 11 tháng)

=> Mức phân bổ hàng tháng = 20.462.366 / 11 = 1.860.215

Như vậy trong tháng 3/2014 các bạn được phân bổ 1.537.635 vào chi phí sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng được phân bổ 1.860.215 và được phân bổ trong 1 năm.

Sau khi đã xác định được mức phân bổ, các bạn tiến hành hạch toán. Chi tiết xem tại đây: Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Xem các bài viết liên quan đến hướng dẫn tính và phần bổ công cụ dụng cụ: Quản lý, sử dụng tài sản cố định, Trích khấu hao tài sản cố định

Các dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ Đại lý thuế, Dịch vụ quản trị rủi ro về thuế, dịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuế, tư vấn thuế, kế toán trọn gói, giám sát kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ thuế Kế toán trưởng.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 4716/TCT-CS năm 2014 giới thiệu điểm mới TT 151/2014/TT-BTC

Công văn 4716/TCT-CS năm 2014 giới thiệu điểm mới TT 151/2014/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo