Sự khác nhau Thuế GTGT khấu trừ khi mua hàng hóa của các của hàng khác nhau tại một công ty

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 8 phút đọc

Một số điểm lưu ý về thuế GTGT khấu trừ khi mua hàng hóa của các của hàng khác nhau tại một công ty. Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ với độc giả như sau:

1/ Chính sách thuế trước 2015

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 15, Khoản 5 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

5. Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lênthì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.cach-tinh-thue-gtgt

Căn cứ theo quy định trên thì nếu doanh nghiệp mua của 1 nhà cung cấp mà có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Nhưng thực tế doanh nghiệp có thể mua của một công ty, nhưng tại nhiều cửa hàng khác nhau. Các cửa hàng chung mẫu hóa đơn của công ty và có mã số thuế 10 số và trên hóa đơn có tiêu thức cửa hàng số … Vậy những hóa đơn mua tại cửa hàng đó có được khấu trừ thuế GTGT không? Có bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng không?

Ngày 02 tháng 02 năm 2015 Tổng Cục Thuế đã có Công văn số 391/TCT-CS trả lời cục thuế tỉnh Khánh Hòa về trường hợp mua hàng của nhà cung cấp tại các cửa hàng khác nhau thì có được khấu trừ thuế không?

Công văn hướng dẫn như sau:

- Nếu doanh nghiệp mua hàng có giá trị dưới 20 triệu đồng tại nhiều cửa hàng khác nhau thuộc công ty A, các cửa hàng này đều là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mẫu hoá đơn của Công ty với mã số thuế 10 số, tuy nhiên trên hoá đơn có tiêu thức "Cửa hàng số" để phân biệt các cửa hàng bán hàng cho Công ty A, có đóng dấu treo của từng cửa hàng.

- Đồng thời Công ty xăng dầu A giao trách nhiệm bán hàng tại các cửa hàng cho các cửa hàng, Công ty không theo dõi công nợ, thanh toán của từng khách hàng mua hàng tại các cửa hàng thuộc Công ty

Thì trường hợp này được xem là mua hàng của nhiều nhà cung cấp trong ngày, mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.

Tuy nhiên, Công văn trên chỉ áp dụng được cho một vài công ty cụ thể được trả lời. Còn những công ty không được nêu trong công văn trên thì sao?

2/ Chính sách thuế từ 1/1/2015

Ngày 27 tháng 02 năm 2015, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về vấn đề này như sau:

Tại Điều 1, Khoản 10 Thông tư 26/2015/TT-BTC , Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

5. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.”

Căn cứ theo quy định trên khi doanh nghiệp mua hàng tại các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hóa đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.

Khi các công ty mua hàng tại các cửa hàng khác nhau trong ngày mà tổng giá trị tại mỗi cửa hàng dưới 20 triệu đồng thì không phải thanh toán qua ngân hàng.

Các bài viết liên quan: Điểm mới về thuế TNDN, Điểm mới về thuế GTGT, Điểm mới về thuế hóa đơn, chứng từ.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn tính và phần bổ công cụ dụng cụ

Hướng dẫn tính và phần bổ công cụ dụng cụ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo