iTaxViewer 1.0.8

haivtca Tác giả haivtca 06/04/2015 17 phút đọc

Tổng cục thuế cho ra mắt iTaxViewer 1.0.8 đã hoàn thiện và sửa những lỗi còn hạn chế ở iTaxViewer 1.0.7 mới nhất

I. ItaxViewer 1.0.8 (Link download tại đây)
ItaxViewer 1.0.8 cho ra mặt một phiên bản đã sửa hết những lỗi đang tồn tại ở ItaxView 1.0.7. Một loạt lỗi đang được update theo Luật 71 và Thông tư 26/2015/TT-BTC đang được chỉnh sửa vào update
Link Download iTaxViewer 1.0.8: Tại đây
Xem chi tiết những điểm mới, tính năng mới chi tiết Tại đây
Mời các bạn xem thêm:
- Tổng hợp toàn bộ các Luật thuế ở Việt Nam hiện nay tại đâyitaxviewer1
- Tổng hợp Luật Quản lý thuế tại đây
- Tổng hợp Luật thuế GTGT tại đây
- Tổng hợp Luật Hóa đơn, chứng từ tại đây
- Tổng hợp Luật thuế TNDN tại đây
- Tổng hợp Luật thuế TNCN tại đây
- Tổng hợp Luật thuế Nhà thầu tại đây
- Tổng hợp Luật thuế TTĐB tại đây
II. ITaxViewer 1.0.7
* Ngày 08/04/2015 nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.0.7: Link Tải tại đây Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML đáp ứng thông tư số 26/2015/TT-BTC - Tờ khai báo cáo hóa đơn: + Thông báo phát hành hóa đơn TB01/AC (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in) + Thông báo phát hành hóa đơn TB02/AC (Dành cho Cục thuế) + Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn mẫu BC01/AC - Tờ khai thuế giá trị gia tăng: + Tờ khai GTGT khấu trừ mẫu số 01/GTGT
+ Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh mẫu số 01-7/GTGT - Nâng cấp phiên bản XML một số mẫu biểu (nội dung mẫu biểu vẫn giữ nguyên): Mẫu số 04/GTGT, KHBS_04/GTGT, BC26/AC, BC21/AC, TB03/AC, TB04/AC... để đọc được tờ khai XML kết xuất từ phần mềm HTKK 3.3.1. Vì thế nếu người nộp thuế không nâng cấp khi mở các tờ khai trên sẽ hiện thông báo lỗi "Mã hồ sơ (...) hoặc phiên bản hồ sơ (...) không đúng"
- Hỗ trợ đọc giấy nộp tiền XML được nâng cấp trong phiên bản dịch vụ Nộp thuế điện tử 4.0.
II. ITaxViewer 1.0.6
1. Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML:
- Đáp ứng thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN: mẫu số 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 02/KK-BHDC, 02/KK-XS
+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN: mẫu số 03/TNDN
+ Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 02/NTNN, 04/NTNN
+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên: số 02/TAIN
+ Tờ khai quyết toán phí, lệ phí: mẫu số 02/BVMT, 02/PHLP
+ Tờ khai quyết toán đối với hoạt động khai thác dầu khí: mẫu số 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK
+ Tờ khai quyết toán đối với hoạt động sản xuất thủy điện: mẫu số 03A/TĐ-TAIN
- Đáp ứng thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng: mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT
- Đáp ứng quy trình Cấp MST người phụ thuộc, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai “Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc”
- Đáp ứng thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 01/NTNN
- Đáp ứng thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 03/TNDN, 02/TNDN, 04/TNDN
- Đáp ứng công văn 4311/TCT-DNL của Tổng cục Thuế, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai sổ xố điện toán: mẫu số 03/LNCL-XSĐT và các phụ lục iTaxViewer 1.0.9
2. Nâng cấp đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML:
- Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK iTaxViewer 1.0.9
+ V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng
+ V/v: Xác nhận thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng
+ V/v: Thông báo cấp tài khoản sử dụng dịch vụ
+ V/v: Xác nhận thông tin đăng ký ngừng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng
+ V/v: Không chấp thuận đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử
+ V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký
+ V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký đại lý thuế
+ V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký người nộp thuế
+ V/v: Xác nhận nộp hồ sơ của đại lý thuế
+ V/v: Xác nhận thay đổi mật khẩu
+ V/v: Thông báo cấp tài khoản sử dụng dịch vụ của đại lý thuế
- Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN
+ Thông báo kết quả đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
+ Thông báo kết quả đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN của đại lý thuế
+ Thông báo kết quả đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN
+ Thông báo kết quả đăng ký thay đổi chứng thư số
+ Thông báo kết quả đăng ký thay đổi chứng thư số của đại lý thuế
+ Thông báo kết quả đăng ký hồ sơ khai thuế ngừng nộp qua dịch vụ T-VAN
+ Thông báo kết quả đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN
+ Thông báo kết quả đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN của đại lý thuế
+ Thông báo kết quả nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN
+ Thông báo kết quả nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN của đại lý thuế
+ Thông báo kết quả giao dịch qua dịch vụ T-VAN không hợp lệ
+ Thông báo kết quả nộp phụ lục khai thuế qua dịch vụ T-VAN của đại lý thuế
+ Thông báo kết quả nộp phụ lục khai thuế qua dịch vụ T-VAN
+ Thông báo cấp tài khoản cho NNT sử dụng dịch vụ T-VAN
- Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN
+ Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
+ Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
+ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN
+ Đăng ký thêm tờ khai T-VAN
+ Đăng ký ngừng tờ khai T-VAN
+ ĐLT Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
+ ĐLT Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
+ ĐLT Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN
- Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK
+ Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng của NNT
+ Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng của ĐLT
3. Cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5
- Nâng cấp hỗ trợ chức năng hiển thị mẫu giấy nộp tiền theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính (Tài liệu hướng dẫn sử dụng NTĐT bản cập nhật tại đây). iTaxViewer 1.0.9
- Cập nhật sửa lỗi ứng dụng khi in tờ khai định dạng XML (hỗ trợ in tờ khai theo đúng định dạng khổ giấy).
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đăng ký sử dụng phương pháp giao dịch điện tử

Đăng ký sử dụng phương pháp giao dịch điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo