ITaxViewer 1.1.5 (Phiên bản ITaxViewer mới nhất)

haivtca Tác giả haivtca 06/04/2015 4 phút đọc

TCT cho ra phiên bản hỗ trợ đọc tờ khi thuế Xml bằng Phiên bản ITaxViewer mới nhất (iTaxViewer 1.3.0) đã chỉnh sửa được các khuyết điểm còn tồn tại ở các phiên bản trước gần nhất iTaxViewer 1.2.1

Link download Itaxviewer 1.3.0 mới nhất tại đây (Mới nhất cập nhất ngày 17/05/2017 của Tổng cục thuế ban hành)

itaxviewer1
II. ITaxViewer 1.0.7
* Ngày 08/04/2015 nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.0.7: Link Tải tại đây Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML đáp ứng thông tư số 26/2015/TT-BTC - Tờ khai báo cáo hóa đơn: + Thông báo phát hành hóa đơn TB01/AC (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in) + Thông báo phát hành hóa đơn TB02/AC (Dành cho Cục thuế) ( ITaxViewer 2.0) + Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn mẫu BC01/AC - Tờ khai thuế giá trị gia tăng:
+ Tờ khai GTGT khấu trừ mẫu số 01/GTGT
...
II. ITaxViewer 1.0.6
1. Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML:
- Đáp ứng thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:
+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN: mẫu số 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 02/KK-BHDC, 02/KK-XS
+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN: mẫu số 03/TNDN ( ITaxViewer 2.0)
+ ....
2. Nâng cấp đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML:
- Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK ITaxViewer 2.0
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Phần mềm HTKK 3.3.2 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.3.2 mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo