Hướng dẫn kết xuất Tờ khai thuế GTGT theo TT 26/2015/TT-BTC

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 6 phút đọc

Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC. Trong đó, tại Điểm 4, Điều 4 có quy định: "Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế: - Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. - Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng - Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. - Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế."

Theo đó, khi nộp tờ khai thuế, các bạn không phải nộp phục lục PL 01-1/GTGTPL 01-2/GTGT. Hiện nay, phần mềm đa phần các bạn đều đang sử dụng phần mềm HTKK 3.3.0. Tuy nhiên, trên phần mềm này lại chưa thể thực hiện được. Vì vậy, hôm nay Đại lý thuế Công Minh xin gửi tới các bạn cách kết xuất Tờ khai thuế GTGT theo TT 26/2015/TT-BTC (Kết xuất tờ khai thuế GTGT mới nhất năm 2015)

Nội dung kết xuất Tờ khai thuế GTGT theo TT 26/2015/TT-BTC

Để kết xuất Tờ khai thuế theo TT 26/2015/TT-BTC, bạn có thể thực hiện như sau

Bước 1: Đăng nhập vào HTKK 3.3.0 hoặc HTKK 3.3.1kết xuất Tờ khai thuế GTGT theo TT 26/2015/TT-BTCBước 2: Chọn tờ khai và kì kê khai

kết xuất Tờ khai thuế GTGT theo TT 26/2015/TT-BTC

kết xuất Tờ khai thuế GTGT theo TT 26/2015/TT-BTC

Bước 3: Sau khi kê khai đầy đủ, các bạn kết xuất 1 file XML

kết xuất Tờ khai thuế GTGT theo TT 26/2015/TT-BTC

Bước 4: Tạo tờ khai thuế GTGT theo TT 26/2015/TT-BTC Các bạn sẽ xóa 2 phụ lục PL 01-1/GTGT và PL 01-2/GTGT, điền lại thông tin và xuất tờ khai để nộp

Untitled

B5: Nhập lại tờ khai đầy đủ phụ lục vào phần mềm

kết xuất Tờ khai thuế GTGT theo TT 26/2015/TT-BTC

Như vậy là bạn đã có Tờ khai thuế GTGT theo TT 26/2015/TT-BTC ở bước 4 và trên HTKK vẫn đủ Phụ lục để chuẩn bị cho kì Thanh tra thuế

Chúc các bạn thành công

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo