Hướng dẫn lấy hóa đơn xác thực để thanh toán

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/11/2015 3 phút đọc

Nếu cá nhân đi mua hàng của doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế và cần lấy hoá đơn để thanh toán, thì phải làm thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn lấy hóa đơn xác thực để thanh toán Hướng dẫn lấy hóa đơn xác thực để thanh toán

Trường hợp người mua hàng cần lấy hóa đơn để thanh toán với công ty, cần cung cấp cho người bán thông tin địa chỉ thư điện tử của công ty để người bán sau khi lập hóa đơn xác thực có trách nhiệm gửi nội dung hóa đơn vào thư điện tử của công ty của người mua. Hoặc người mua có thể yêu cầu người bán cung cấp file xml nội dung hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho người mua (nếu người mua có phương tiện lưu trữ) hoặc yêu cầu người bán chuyển đổi hoá đơn điện tử có mã xác thực ra giấy.

Người mua có thể vào trang thông tin điện tử của ngành thuế theo địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn để kiểm tra nội dung trên hoá đơn.... ( xem thêm Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực)

Mời các bạn xem thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những điểm cần chú ý khi làm dấu doanh nghiệp

Những điểm cần chú ý khi làm dấu doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo