Công văn 4879/TCT-CS về thuế GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 4 phút đọc

Công văn 4879/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Quintiles Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đổi với dịch vụ thử nghiêm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài,. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau.

Mức thuế GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài

Trường hợp doanh nghiệp Công ty TNHH Quintiles Việt Nam thực hiện cung cấp dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sang cho công ty Quintiles nước ngoài theo hai bước như sau: 1. Quintiles Việt Nam thực hiện thuê các bệnh viện tại Việt Nam thử nghiệm loại thuốc do Quintiles cung cấp 2. Quintiles Việt Nam sẽ tổng hợp toàn bộ kết quả từ các bệnh viện, cơ sở y tế và gửi lại kết quả cho công ty Quintiles nước ngoài. Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Quintiles Việt Nam xuất hóa đơn cho công ty Quintiles nước ngoà thì sẽ phải xuất hóa đơn bao nhiêu % Theo quy định tài khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về đối tượng chịu thuế 0% như sau: Công văn 4879/TCT-CS về thuế GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng Như vậy, căn cứ trên tình hình thực tế cách thức cung ứng dịch vụ của Công ty TNHH Quintiles Việt Nam: là Quintiles Việt Nam sẽ thực hiện tổng hợp, phân tích báo cáo, kết quả trên cơ sở thử nghiệm và gửi lại cho bên Quintiles nước ngoài và sản phẩm dịch vụ là các báo cáo kết quả và dữ liệu lâm sàng được sử dụng ở nước ngoài bởi các hãng dược phẩm nước ngoài. Do vậy mức thuế suất GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng của Công ty TNHH Quintiles Việt Nam là 0%. Bên cạnh đó, công ty Công ty TNHH Quintiles Việt Nam phải đáp ứng đủ điều kiện hưởng thuế suất 0% theo như khoản 2, Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC Công văn 4879/TCT-CS về thuế GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng Toàn văn nội dung công văn 4879/TCT-CS tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tối đa là bao nhiêu?

Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tối đa là bao nhiêu?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo