Hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT theo HTKK mới nhất hiện nay

haivtca Tác giả haivtca 01/08/2015 7 phút đọc

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT theo HTKK mới nhất hiện nay (Phiên bản HTKK 3.3.4), sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo phần mềm HTKK theo thông tư 156/2013/TT-BTC.

Công Minh xin hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT chi tiêu như sau:

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT theo HTKK mới nhất hiện nay
Hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT theo HTKK mới nhất hiện nay

– Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

+ Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng

+ Cột (2) – Số hóa đơn: Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 20 chữ số

+ Cột (3)– Ngày, tháng, năm lập hóa đơn : Cho phép NSD nhập theo định dạng dd/mm/yyyy, kiểm tra

  • Đối với Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0% thì kiểm tra Ngày lập hóa đơn không được lớn hơn ngày hiện tại
  • Đối với Hàng hóa chịu thuế 5% và 10% thì kiểm tra Ngày lập hóa đơn phải nằm trong kỳ tính thuế. Nếu Ngày lập hóa đơn không nằm trong kỳ tính thuế thì ứng dụng hỗ trợ đưa ra cảnh báo đỏ “Ngày tháng năm lập hóa đơn phải nằm trong kỳ tính thuế”

+ Cột (4) -Tên người mua : Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 100 ký tự

+ Cột (5) -MST người mua : Cho phép NSD nhập tối đa 14 ký tự và kiểm tra cấu trúc, cho phép null.

+ Cột (6) – Doanh thu chưa có thuế GTGT: Cho phép NSD nhập kiểu số, có thể âm

+ Cột (7) – Thuế GTGT: Ứng dụng hỗ trợ tự tính tương ứng với thuế suất của các dòng tương ứng, làm tròn đến đồng (>= 5 thì làm tròn lên, <5 thì làm tròn xuống)

  • Dòng 1: Để trắng
  • Dòng 2: Bằng giá trị côt (6) * 0%.
  • Dòng 3: Bằng giá trị côt (6) * 5%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000, nếu vượt quá ngưỡng trên thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Giá trị thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép”
  • Dòng 4: Bằng giá trị côt (6) * 10%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000, nếu vượt quá ngưỡng trên thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Giá trị thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép”
  • Dòng 5: Cho phép NSD nhập kiểu số

+ Cột (8) – Ghi chú : Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự, cho phép null.

+ Tổng doanh thu HHDV bán ra chịu thuế GTGT(***) = Tổng cộng Cột (6) của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

+ Tổng thuế GTGT của HHDV bán ra (****) = Tổng cộng Cột (7) của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4) Bấm F5 để thêm dòng Bấm F6 để xoá dòng tại vị trí con trỏ

– Ngoài cách nhập trực tiếp vào chương trình có thể chọn chức năng

“Nhận dữ liệu từ file”:

Nhấp vào nút “Tải bảng kê” :

+ Chọn đến file Excel bảng kê của mình (Lưu ý: file này phải dựa trên mẫu chuẩn do Tổng Cục Thuế ban hành. Trong file template này có một Sheet hướng dẫn làm template chuẩn)

+ Ấn vào nút “Open” để đưa dữ liệu vào chương trình

+ Dữ liệu được đưa vào cũng được kiểm tra như cách nhập trực tiếp, nếu dữ liệu ô nào sai thì giá trị sẽ đặt là trống hoặc = 0

Từ khóa: Cách lập bảng kê 01-1/gtgt, hướng dẫn lập mẫu 01/GTGT, cách lập mẫu 01/GTGT theo thông tư 156, hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT

Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ hướng dẫn lập mẫu số 01-1/GTGT: Bảng kê hàng hóa địch vụ bán ra, theo phần mềm HTKK mới nhất.

Mời các bạn xem tiếp:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước 3 Nguyên tắc lập hóa đơn không thể bỏ qua

3 Nguyên tắc lập hóa đơn không thể bỏ qua

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo