Công ty đã nộp Báo cáo thuế qua mạng còn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ nộp như thế nào?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 06/03/2015 2 phút đọc
Hỏi: Công ty đã nộp Báo cáo thuế qua mạng còn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ nộp như thế nào? Trả lời:bao cao tinh hinh su dung hoa don Căn cứ Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC: “Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơnHàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)…” Vậy căn cứ vào quy định trên, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý cho cơ quan quản lý trực tiếp và hiện nay báo cáo này được phép nộp qua mạng như Báo cáo thuế.  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Dịch vụ thuê kế toán trưởng

Dịch vụ thuê kế toán trưởng

Bài viết tiếp theo

Xuất hóa đơn dịch vụ

Xuất hóa đơn dịch vụ
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo