Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/01/2016 3 phút đọc

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn đang sử dụng chữ ký số cho việc kê khai trên hệ thống iHTKK của Tổng cục thuế, Vậy nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực thì Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không? hay là cần phải có một chứng thư số riêng cho để dùng cho Hóa đơn điện tử? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ về điều này

Doanh nghiệp có thể dùng chứng thư số của hệ thống iHTKK để sử dụng cho hệ thống hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không?

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký cùng lúc sử dụng nhiều chứng thư số khác để xác thực hóa đơn. Yêu cầu chứng thư số đó phải hợp lệ (là chứng thư số có MST của doanh nghiệp, còn hạn sử dụng và không thuộc danh sách các chứng thư số bị thu hồi).

Theo đó, hình thức và cách sử dụng chứng thư số cho hóa đơn điện tử vẫn như chữ ký số mà doanh nghiệp dùng trên hệ thống của tổng cục thuế mà không cần có có thêm bất kỳ chứng thư số nào khác

Tag: Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không?

Mời các bạn xem thêm

 
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế (Hóa đơn điện tử)

Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế (Hóa đơn điện tử)

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo