Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế (Hóa đơn điện tử)

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ từng bước Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế của hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế mới nhất năm 2015

Từng bước lập hóa đơn thay thế như sau:

Doanh nghiệp đã lập và được cấp mà xác thực thành công cho 01 hóa đơn bắt kỳ. Sau đó phát hiện thông tin trên hóa đơn đó chưa chính xác, cần thay đồi lại và người bán và người mua đều chưa sử dụng hóa đơn đó kể kê khai thuế, người bán cùng thỏa thuận với người mua để thay thế hóa đơn cũ bằng 01 hóa đơn mới có giá trị pháp lý (hóa đơn gốc sẽ không CÒN hiệu lực).Lập hóa đơn điện tử

Vào chi tiết như sau: Menu trên ứng dụng

2.1 Lập hóa đơn mới ==> 2.3 Lập hóa đem thay thế

Các bước thực hiện lập hóa đơn thay thế:

- Vào chức năng theo menu —> Chọn loại và mầu của hóa đơn gốc cần thay thế, chọn Nhập số hóa đơn xác thực của hóa đơn cần xóa bỏ, hoặc chọn hình để tìm kiếm ra số hóa đơn xác thực của hóa đơn cần thay thế —> Chọn nút "Lập hóa đơn thaỵ thế".

- Hệ thống hiển thị màn hình lập hóa mới để thay thế cho số hóa đơn xác thực gốc đã nhập.

- Điền thông tin số biên bản thỏa thuận giừa bên mua và bèn bán về việc thay thế hóa đơn.

Lưu ý: Nếu hóa đơn chưa được người bán gửi cho người mua thì số văn bản thỏa thuận ghi chú "Hóa đơn chửa gửi cho người mua".

- Chọn nút "Lưu tạm " hoặc cắm chứng thư số vào máy tính và chọn "Ký và gửi hóa đơn"

* Hóa đơn thay thế được cấp số xác thực và mà xác thực như các hóa đơn khác. Trạng thái của hóa đơn gốc được chuyển sang “Bị xóa bỏ” * Trường hợp điều chỉnh không liên quan đến chi tiết hàng hóa, thực hiện điều chỉnh tại Menu "2.2 Lập hóa đơn điều chỉnh" --> "Lập hóa đơn điều chỉnh định danh".

* Trường hợp điều chỉnh chiết khấu cho nhiều hóa đơn. thực hiện điều chỉnh tại Menn "2.2 Lập hóa đơn điều chỉnh" —> "Lập hóa đơn điều chỉnh chiết khấu"

Trên đây, Đại lý thuế Công Minh đã chia sẻ từng bước hướng dẫn lập hóa đơn thay thế (Hóa đơn điện tử). Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

Tag: Hóa đơn xác thực, ICA Mới nhất, VAN mới nhất,Phần mềm xử lý hóa đơn

Mời các bạn xem tiếp:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh (Hóa đơn điện tử)

Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh (Hóa đơn điện tử)

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo