Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh (Hóa đơn điện tử)

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/01/2016 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh trong Hóa đơn điện tử mới nhất năm 2015. Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh chi tiết các bước hướng dẫn như sau:

Doanh nghiệp đã lập và được cấp mà xác thực thành công cho 01 hóa đơn bất kỳ, sau đó phát hiện thông tin trên hóa đơn đó chưa chính xác. cần thay đổi lại NHƯNG người bán hoặc người mua đã kê khai thuế cho hóa đơn đó. Người bán cùng thỏa thuận với người mua lập thêm hóa đơn để điều chỉnh thông tin cho hóa đơn gốc đó. Số tiền ghi trên hóa đơn thay thế là số tiền chênh lệch (tăng hoặc giảm) so với hóa đơn gốc.

Hoa đơn điều chỉnh hóa đơn điện tử

Thực hiện như sau: Menu trẽn ứng dụng:

Quản lý hóa đơn 2.1 Lập hóa đơn mới 2.2 Lập hóa đơn điểu chỉnh ► 2.2.1 Lập hóa đơn điều chỉnh Các bước thực hiện:

- Vào chức năng theo menu ~> Chọn loại và mẫu của hóa đơn gốc cần điều chỉnh, Chọn Nhập số hóa đơn xác thực cùa hóa đơn cần xóa bỏ, hoặc chọn hình để tìm kiếm ra số hóa đơn xác thực của hóa đơn cần thay thế —> Chọn nút "Lập hóa đơn điều chỉnh".

- Hệ thống hiển thị màn hình lặp hóa điều chỉnh cho số hóa đơn xác thực gốc đã nhập.

- Điền thông tin số biên bản thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về việc thay thế hóa đơn.

- Chọn nút "Lưu tạm ” hoặc cắm chứng thư số ( Chữ ký số )vào máy tính và chọn "Ký và gửi hóa đơn"

* Số hóa đơn gốc và số hóa đơn điều chỉnh đến có hiệu lực để kê khai và tính thuế. Xem tiếp: Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ

Tag: Hóa đơn xác thực |Những điều cần biết về Hóa đơn xác thực

Mời các bạn xem tiếp:

 
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn xuất hóa đơn cho khách hàng cá nhân

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho khách hàng cá nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo