Home » Tin tức » Thuế » Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không?

Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không?

Đại lý thuế Công Minh xin chia những câu hỏi mà các doanh nghiệp đã liên hệ với hỏi đáp Đại lý thuế Công Minh chúng tôi như: Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế có giá trị pháp lý không? Hay Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không?

Công Minh xin giải đáp như sau:

Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không?
Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không?

Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn, nó được thông báo phát hành và quản lý bởi Cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn và nó có đầy đủ giá trị pháp lý như hóa đơn thường dùng “Hóa đơn giấy” 

Do vậy, Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế có giá trị pháp lý;  Đơn vị bán sử dụng hóa đơn này để kê khai nộp thuế đầu ra; đơn vị mua sử dụng hóa đơn này để khấu trừ thuế đầu vào.

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233