Cách tính thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/01/2016 3 phút đọc

Đối với những nhà thầu nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam sẽ thì dự án đó sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng cho nhà đầu tư đó. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách tính thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Công thức tính thuế gtgt cho nhà thầu nước ngoài

Thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài được tính theo công thức sau:
Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT X Tỷ lệ phần tính thuế GTGT trên doanh thu
  Trong đó: Cách tính thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Trường hợp, doanh nghiệp trong nước và nhà thầu nước ngoài thỏa thuận tại họp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ: doanh thu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

  Doanh thu tính thuế GTGT =   Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT
1 - Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu
Như vậy có thể xác định rằng Doanh thu tính thuế GTGT bao gồm của thuế TNDN và thuế GTGT. Mời các bạn tham khảo thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào

Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo