Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/07/2024 3 phút đọc

Doanh nghiệp bán hàng hóa cho khách hàng xong mà người mua yêu cầu người bán gửi hóa đơn điện tử thì Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn hai cách chuyển hóa đơn cho người mua như sau:

Trường hợp 1: Nếu người mua có sử dụng hóa đơn xác thực của cơ quan thuế, Doanh nghiệp bán hàng gửi hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho người mua qua thư điện tử hoặc thiết bị lưu trữ (nếu người mua có yêu cầu).Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào

Trường hợp 2: Nếu người không có phương tiện tiếp nhận hóa đơn điện tử ,Doanh nghiệp bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thực hiện chuyển đổi hoá đơn xác thực ra giấy để chuyển cho người mua.

Theo đó, người bán sẽ có hai cách để chuyển hóa đơn xác thực cho người mua và trong trường hợp chuyển hóa đơn xác thực bằng giấy, người mua có thể Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực mà mình nhận được của người bán

Mời các bạn xem thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Có cần thông báo phát hành hóa đơn xác thực hay không ?

Có cần thông báo phát hành hóa đơn xác thực hay không ?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo