Có phải lập hóa đơn thu tiền bồi thương

haivtca Tác giả haivtca 22/03/2015 3 phút đọc

- Tại khoản 1 và khoản 5, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

"1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

CÓ PHẢI LẬP HOÁ ĐƠN THU TIỀN BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ ĐƠN VÀ CÓ PHẢI KÊ KHAI THUẾ
CÓ PHẢI LẬP HOÁ ĐƠN THU TIỀN BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ ĐƠN VÀ CÓ PHẢI KÊ KHAI THUẾ

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền..."

===> Căn cứ quy định nêu trên

Trường hợp DN có phát sinh khoản thu bồi thường của DN khác, đây không phải là hoạt động bán hàng hóa của Dn nên không lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền bồi thường. DN lập chứng từ thu theo quy định là được

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thuế GTGT và Hóa đơn chứng từ

Thuế GTGT và Hóa đơn chứng từ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo